Zonne-energie op zee kan in de toekomst mogelijk een belangrijke rol spelen in onze energievoorziening. Daarbij kijkt men vooral naar de offshore windparken, aangezien er geen grote schepen tussen offshore windmolens mogen varen.

Zonne-energie is de snelst groeiende energiebron in de Europese Unie. In 2021 kende de Europese markt voor zonne-energie een groei met 26 GW. Bovendien is de kostprijs van zonne-energie het afgelopen decennium met 82% gedaald, waardoor het in veel delen van de EU de meest concurrentiële vorm van elektriciteit is.

Het spreekt dan ook vanzelf dat Europa verder op zonne-energie wil inzetten als alternatief voor fossiele brandstoffen. Binnen die context heeft de Europese Commissie onlangs haar nieuwe strategie voor zonne-energie gelanceerd. Nieuw is dat er in dit document ook sprake is van drijvende zonnepanelen op zee. 

Ruimte op zee

Om het potentieel van zonne-energie verder te ontwikkelen, wil men inzetten op innovatieve vormen van gebruik en meervoudig ruimtegebruik. Specifiek met betrekking tot drijvende zonnepanelen op zee vermeldt men in de strategie het volgende: 

  • Dankzij drijvende fotovoltaïsche oplossingen kan het wateroppervlak gebruikt worden om zonne-energie op te wekken. Offshore installaties vertegenwoordigen daarbij een groot potentieel.
  • Er vindt verder onderzoek plaats om de duurzaamheid van PV-panelen in mariene omgevingen te verbeteren, de impact op de omgeving te meten en de onderhoudskosten te verlagen.
  • Alle ingrepen op het wateroppervlak moeten voldoen aan de voorwaarden van de Kaderrichtlijn Water en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.
Proefopstelling drijvende zonnepanelen binnen het MPVAqua-project (©Tractebel)

Projecten

Er wordt op dit moment heel wat onderzoek gedaan naar drijvende zonnepanelen op zee. Een voorbeeld is het project MPVAqua, dat door De Blauwe Cluster gefaciliteerd wordt. Het consortium zal het ontwikkelde concept testen bij het maritiem testplatform Blue Accelerator in Oostende.

Het testplatform naast de Oostendse havengeul zal ook door het Nederlandse bedrijf Oceans of Energy gebruikt worden om hun prototype voor drijvende zonnepanelen te testen. Deze proefopstelling werd ontwikkeld binnen het kader van het EU-SCORES-project.

In de haven van Oostende ligt er trouwens momenteel al een proefinstallatie met drijvende zonnepanelen van het Franse bedrijf HelioRec. Deze installatie kwam tot stand binnen het DUAL Ports-project en levert stroom aan een magazijn waar een oude boot wordt gerestaureerd.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.