Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
1 juni 2019 – 1 juni 2022
Info:
DBC-project

Het MPVAqua project is een onderzoeksproject waarbij nieuwe concepten voor een commercieel MFPV (marine floating PV) onderzocht, opgevolgd en geëvalueerd worden.

De grootste uitdagingen zitten in de ontwikkeling van speciale zonnepaneelstructuren die de hoge zeegolven kunnen weerstaan en in het bouwen van zonnepanelen die bestand zijn tegen zout. Er moet ook onderzoek komen naar hoe men de energie aan land krijgt en naar de impact van deze zonneparken op het ecosysteem op zee. Ook zullen synergiën en compatibiliteit in het mariene milieu tussen de MFPV en aquacultuur worden onderzocht. Aan het einde van deze fase streeft het consortium naar een validatie van de ontwikkelde concepten op basis van experimentele testen in een gecontroleerde omgeving zoals laboratoria of een beschutte openlucht testbank.

Als het project succesvol is, wordt het eerste commerciële zonnepark op zee verwacht over vijf à tien jaar. De bedoeling is dat ze tussen de windmolens van de Belgische windparken in de Noordzee geplaatst worden; waardoor de energie afkomstig van de windmolenparken kan verdubbeld worden. 

 

Partners: Tractebel, DEME, Jan De Nul Group, Soltech en UGent

Met de steun van: VLAIO

Contactpersoon: Dries Debruyne (dries.debruyne@blauwecluster.be)

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.