Handleiding Gebruik van sensoren in aquacultuursystemen

Aquacultuur is een van de snelst groeiende voedselproductiesectoren ter wereld. Op dit moment wordt er vooral nog handmatig gewerkt. Digitalisering biedt echter heel wat mogelijkheden voor de sector. Deze nieuwe handleiding bevat heel wat praktische tips en nuttige informatie voor het gebruik van sensoren in aquacultuursystemen. 
Nieuws
10 maart 2023
Delen
LinkedInTwitterFacebook

In het Smart WaterUse-project werd een demonstratie uitgewerkt voor digitalisering van aquacultuursystemen. De focus lag daarbij op de automatische bewaking van specifieke voedingsstoffen in het kweekwater die schadelijk of gunstig zijn voor bepaalde waterorganismen.

Binnen dit kader hebben de partners onderzocht welke sensoren er op de markt beschikbaar zijn om de kwaliteit van het kweekwater op te volgen. Dit diende als basis voor de blauwdruk van een testopstelling voor een ‘digitale aquafarm’ op laboschaal.

Deze handleiding vat de resultaten van het Smart WaterUse-project samen en geeft een inleiding tot de digitalisatie van aquacultuurkweeksystemen. Het document kan dienen als een eerste stap voor (startende) ondernemingen in aquacultuur die hun kweeksysteem willen digitaliseren.

Inhoud

Volgende onderwerpen komen in de handleiding Gebruik van sensoren in aquacultuursystemen uitgebreid aan bod:

  • Slimme waternetwerken
  • Uitdagingen van een slim waternetwerk voor aquacultuur 
  • Sensoren om toxiciteit op te volgen 
  • Sensoren om nutriënten op te volgen 
  • Sensoren om biologie op te volgen  
  • Mogelijkheden van Arduino
  • Mogelijkheden van alternatieve waterbronnen
  • Aandachtspunten bij de installatie van sensoren 
  • Demonstratieplaatsen voor aquacultuur
Vissen

Achtergrond

Deze handleiding werd opgesteld in het kader van het project Smart WaterUse. Dit project zet in op het beheersen van waterrisico’s en slim omgaan met water binnen de sectoren (zee-)voeding, aquacultuur, textiel en toerisme. Doel is bedrijven in staat stellen hun waterverbruik en -hergebruik te optimaliseren.

Smart WaterUse wordt gerealiseerd in samenwerking met Flanders’FOOD, De Blauwe Cluster, VITO, VLAKWA, Centexbel, Fevia en Universiteit Gent. Het project kan rekenen op financiële ondersteuning via VLAIO.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.