Hoe bouw je een maripark voor aquacultuur?

In België is niet alleen op land, maar ook op zee de beschikbare ruimte relatief beperkt. Bij het opstellen van ruimtelijke plannen streeft men er dan ook naar om economische activiteiten zoveel mogelijk op dezelfde plaats te combineren. Dat geldt ook voor de aquacultuursector en de Noordzee.
Nieuws
10 oktober 2022
Delen
LinkedInTwitterFacebook

In februari 2022 werd in het kader van het project eMSP het concept van een maripark naar voren geschoven om een aantal belangrijke uitdagingen op vlak van offshore aquacultuur aan te pakken. In juni volgde een tweede bijeenkomst, waarbij dit concept verder uitgewerkt werd. Hieronder vind je een verslagje van deze tweede meeting.

Finland

Olli Rönka (Regionale Raad van Lapland) legde uit dat de Finse overheid blauwe groei nastreeft met behoud van de ecologische ruimte. Wat aquacultuur betreft, is er in Finland een focus op het kweken van vis. Er wordt aangenomen dat mariparken het potentieel voor aquacultuur verder kunnen vergroten.

Kalavaltio ("visnatie") werd geïdentificeerd als geschikt gebied voor aquacultuur in zeegebieden die eigendom zijn van de overheid. De overheid verstrekt gegevens voor omgevingsvergunning voor bedrijven om de vergunning aan te vragen namens de bedrijven.

Rol van de overheid

“De ontwikkeling van basisinfrastructuur door de overheid is niet nieuw”, aldus Rogier van Steennis (Ernst & Young). In het geval van mariparken zouden publieke 'interferentie'-modellen (PPS) een  oplossing kunnen zijn, aangezien de benodigde investeringen substantieel zijn en waarschijnlijk niet haalbaar voor veel ondernemers.

Bovendien kan overheidsfinanciering de economische groei in de nabije toekomst versnellen. Daardoor heeft elk initiatief een gelijke impact, en blijft dit niet beperkt tot de first movers.

Bedrijventerreinen op zee

Het idee van een maripark is tevens in lijn met Europese en nationale strategieën om de duurzame blauwe economie te promoten en een bijdrage te leveren aan de realisatie van de Europese Green Deal.

Volgens Bert Groenendaal (Groenendaal Consultancy) kan een maripark de duurzame blauwe economie promoten door zones op zee aan te bieden voor maritieme activiteiten naar analogie met bedrijventerreinen op het land. Specifiek voor kmo's is extra ondersteuning nodig bij productie, testen en O&O met betrekking tot offshore aquacultuur.

De verantwoordelijkheden voor de installatie of het beheer van mariparken moeten worden verdeeld tussen openbare en particuliere entiteiten. Openbare entiteiten kunnen de kwaliteit en normen van de parkinfrastructuur garanderen, terwijl particuliere entiteiten sneller kunnen bewegen tegen een lagere prijs.

eMSP NBSR logo met achtergrond zee

Achtergrond

De Community of Practice (CoP) 'Duurzame Blauwe Economie' wordt georganiseerd als onderdeel van het eMSP NSBR-project en richt zich op de leerlijn 'duurzame blauwe economie'. 

Diverse experts uit de Noordzee- en Oostzeeregio's komen langs uit om een sterke gemeenschap te ontwikkelen rond de ontwikkeling van een duurzame blauwe economie en mariene ruimtelijke ordening als potentiële motor voor economische groei.

Interesse in meer? Op 30 november vindt een volgende Community of Practice-meeting plaats rond het thema offshore energie en mogelijke combinaties van windenergie en andere vormen van offshore energie in mariparken. 

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.