Internationaal onderzoek naar de impact van windmolenparken

Wist je dat je op de funderingen van windmolens op zee heel wat dieren kan vinden die voedsel uit het water filteren? In het kader van het project OUTFLOW werd een grensoverschrijdende campagne opgezet om de impact van deze dieren op het mariene ecosysteem in de Noordzee te meten.
Nieuws
07 februari 2023
Delen
LinkedInTwitterFacebook

Het is geen geheim dat de windmolens en de erosieprotectielagen bewoond worden door zogenoemde ‘aangroeifauna’, die voor een lokale verhoging zorgt van de biodiversiteit, en een trekpleister zijn voor vissen zoals kabeljauw en schol. Minder gekend is dat de aanwezigheid van die aangroeifauna, en de aanwezigheid van de turbines zelf, voor veranderingen in de waterkolom zorgen.

De turbines zorgen voor veranderingen in de lokale stromingen en verdeling van het zwevend materiaal, en veroorzaken de zogenaamde ‘pluimen’ die van op satellietbeelden te zien zijn. De aangroeifauna filtert dan weer dagelijks grote hoeveelheden zeewater (ongeveer 7,5 olympische zwembaden per turbine per dag).

Er wordt dus verwacht dat windmolenzones een belangrijke filterfunctie uitoefenen, waarbij een watermassa ‘stroomafwaarts’ van een zone met windmolenparken minder zwevend materiaal bevat.

Verankering Norther

Meten is weten

Om deze fenomenen beter te begrijpen, organiseerden het Belgische project OUTFLOW (KBIN-UGent), het Nederlandse project FOOTPRINT (NIOZ) , VLIZ en DELTARES een grensoverschrijvende meetcampagne in en rond de windmolenzone op de grens van de Belgisch-Nederlandse wateren.

Twee Belgische onderzoeksschepen (RV Simon Stevin en RV Belgica) en één Nederlandse onderzoeksschip (RV Pelagia) werkten simultaan om de effecten van windmolenparken op lokale (pluimen) en grotere (filterfunctie) schaal te begrijpen. Zo werden zowel binnen als buiten de windmolenparken waterstalen genomen en zorgden sensors voor automatische dataverzameling.

Zowel in het C-Power als in het Norther windmolenpark werden instrumenten verankerd om continue metingen te doen naar stroomsnelheden en -richting, en en hoeveelheden materiaal in de waterkolom. De resultaten van deze unieke samenwerking zullen bijdragen tot een beter begrip van de gecumuleerde effecten van verschillende windmolenparken en op die manier bijdragen tot een goede ruimtelijke planning op zee.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.