Lees onze nieuwe whitepaper rond ecosysteembenadering

Grote uitdagingen zoals biodiversiteitsverlies en klimaatverandering zijn voor een groot deel te linken aan ecosystemen en de impact die menselijke activiteiten erop hebben. Ondernemers willen op zich wel verantwoordelijkheid nemen, maar passen de ecosysteembenadering vaak niet toe omdat het een heel complex verhaal is.
Nieuws
19 mei 2021
Delen
LinkedInTwitterFacebook

De ecosysteembenadering staat nog in zijn kinderschoenen, maar is een noodzakelijk streefdoel als we blauwe groei willen realiseren in evenwicht met mariene habitats en ecosystemen. Om succesvol te zijn, moet de gehanteerde aanpak niet enkel beter zijn voor het behoud van ecosysteemdiensten, maar ook passen binnen huidige en toekomstige bedrijfsmodellen.

De Blauwe Cluster erkent dat heel wat ondernemers willen inzetten op duurzaamheid en wil hen dan ook helpen om rekening te houden met het ecosysteem binnen hun activiteiten. Via de lancering van deze white paper willen we bedrijven dan ook ertoe aanzetten om aan de slag te gaan met de ecosysteembenadering. 

Prestatiewiel

In de white paper wordt een prestatiewiel voor ecosysteembenadering (het zogenaamde EA-wiel) voorgesteld. Dit wiel moet bedrijven inzicht verschaffen in wat er wel of niet goed loopt op vlak van de ecosysteembenadering. Dit moet resulteren in een genuanceerd beeld van de prestaties en in gerichte acties om deze prestaties te verbeteren.

De tool vertrekt vanuit wetenschappelijk onderbouwde kennis over de impact op het mariene ecosysteem. Er gaat ook aandacht naar de impact op socio-economische en beleidsdoelstellingen, zodat de tool aan diverse beleidskaders afgetoetst kan worden. De prestatietool moet vooral stimulerend werken voor bedrijven om de ecosysteembenadering toe te passen en hiervoor bestaande data te gebruiken. 

ecosysteembenadering schema
Prestatiewiel voor ecosysteembenadering (© De Blauwe Cluster)

Uitrol

Belangrijk is dat bedrijven, kennisinstellingen en overheden alsook De Blauwe Cluster een rol opnemen in de uitrol van een ecosysteembenadering voor de blauwe economie. Om het EA-wiel te ontwikkelen, moeten verdere stappen gezet worden om de kennisbasis rond ecosysteembenadering te versterken.

Kennishiaten zijn geen reden tot uitstel, maar moeten wel aangepakt worden. Een nauwe samenwerking tussen kennisinstellingen en industrie moet resulteren in verbeterde modellen, dataplatformen en indicatoren om de impact van economische activiteiten op het milieu en zijn ecosysteemdiensten te kwantificeren.

Bedrijven staan in voor het aanbieden van een toetsingskader voor nieuwe instrumenten, bijvoorbeeld via lopende innovatieprojecten. Het EA-wiel kan hierdoor op kleinschalig niveau ingang vinden op relatief korte termijn. De Blauwe Cluster wil zich positioneren als bruggenbouwer tussen industrie, wetenschap en overheid.

Ecosysteembenadering in de blauwe economie

Traject

Het hele verhaal rond de EA-tool is gestart in het voorjaar van 2020 en is ontstaan vanuit de nood van bedrijven om de effecten van menselijke activiteiten op ecosystemen te meten. Dit resulteerde finaal in een white paper die samen met input van experten en bedrijven door De Blauwe Cluster werd geschreven.

De white paper diende in dit traject als centraal discussiedocument voor het opzetten van een onderzoeksproject dat de realisatie van een EA-tool mogelijk maakt. De principes van de EA-tool waren initieel gebaseerd op analogie met de CO2-ladder, maar na overleg werd er bijgestuurd naar een meer circulair systeem onder de vorm van een EA-wiel.

Interesse in meer?

De white paper is exclusief en gratis voor leden van De Blauwe Cluster, maar zal enkel op aanvraag ter beschikking gesteld worden. Wil je graag een digitaal exemplaar ontvangen? Stuur dan een mailtje naar Bart Hillewaert.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.