Vlaanderen is een van de meest kwetsbare regio's ter wereld op het vlak van water. Door de dichte bebouwing en hoge verhardingsgraad komt heel wat regenwater in rioleringen en waterlopen terecht. Hierdoor geraken grondwaterreserves onvoldoende aangevuld en is er minder water beschikbaar.

De afgelopen jaren is het risico op waterschaarste in Vlaanderen regelmating in het nieuws gekomen. Met maatregelen zoals een verbod om zwembaden te vullen of het gazon te besproeien klinken probeert men in de zomer de waterbevoorrading veilig te stellen, maar er is duidelijk een probleem: ons grondwaterpeil staat te laag.

Via de proeftuinen droogte wil de Vlaamse Milieumaatschappij deze problematiek op twee fronten aanpakken: enerzijds minder water verbruiken en anderzijds water meer hergebruiken. Momenteel loopt er een oproep voor bedrijven die samen een innovatief project willen opzetten om hier iets aan te doen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen, moet een project uitgaan van minstens drie bedrijven en realiseerbaar zijn tegen juli 2026. Het vereiste subsidiebudget moet minimum 50.000 euro bedragen, en het maximale subsidiepercentage is 75% van de projectbegroting.

Interesse? Je hebt tot 26 juli 2021 de tijd om een eerste voorstel in te dienen. De deadline voor de definitieve voorstellen is 11 oktober 2021.

Meer weten

Op 11 mei organiseerde de Vlaamse Milieumaatschappij een infosessie over deze oproep. Het reglement werd er toegelicht en er werden een aantal vragen behandeld. Heb je deze sessie gemist of kon je er niet bij zijn? Dan kan je de presentatie van de infosessie nu herbekijken..   

Smart WaterUse

Wist je dat de De Blauwe Cluster ook inzet op verstandig watergebruik? In het interclusterproject Smart WaterUse wordt onder andere een waterbarometer ontwikkeld die aangeeft hoe waterbewust een bedrijf is en hoe het omgaat met (potentiële) waterrisico’s. Er worden ook demonstratieworkshops georganiseerd.

Nog vragen over de oproep proeftuinen droogte 3.0 of over ons project Smart WaterUse? Neem contact op met Karen Vanderstraeten.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.