Ook in de aquacultuursector wordt sterk ingezet op digitalisering. Zo wordt er in toenemende mate gebruik gemaakt van sensoren. Daar zit momenteel wel nog een behoorlijk hoog kostenplaatje aan vast.

Op 8 september vond de Blue Session 'Digital Aquafarm’ plaats in kader van het SmartWaterUse-project. Dit event werd georganiseerd door De Blauwe Cluster in samenwerking met Universiteit Gent (EMBRC) en Watercircle. Het onderwerp van deze sessie was de digitalisering van aquafarming en de zoektocht naar betaalbare sensoren voor het monitoren van de waterkwaliteit binnen de aquacultuursector.

Presentaties

Twee thesisstudenten, Bernd Herremans en Charles Dimiaux, hebben in kader van het Smart WaterUse-project onderzoek gedaan naar monitoring in RAS systemen voor zeewier en garnalen. Tijdens deze Blue Session stelden ze de resultaten van hun onderzoek voor, evenals een kleine testopstelling.

Hierbij werd aangehaald dat er op dit moment een tekort is aan beschikbare en betaalbare sensoren voor het continu monitoren van stikstof in zoutwatersystemen. De beschikbare sensoren kunnen opgedeeld worden in drie categorieën: elektro-chemisch, nat-chemisch en optische sensoren. Elke categorie heeft haar voor- en nadelen.

Daarnaast bleek het mogelijk te zijn om op laboratoriumschaal een volledig autonome sensor te bouwen. Niettemin is nog heel wat verder onderzoek nodig om een grootschalige toepassing mogelijk te maken. 

 

Bevindingen 

In de daarop volgende interactieve sessie kwam naar voor dat voor academische toepassingen de prijs vaak één van de belangrijkste criteria is bij de aankoop van sensoren, en er minder gekeken wordt naar elementen zoals integratiemogelijkheden in een bestaand systeem of de frequentie van kalibratie. Voor bedrijven is er een professioneel, commercieel gamma van sensoren beschikbaar.

De meest recente ontwikkelingen bevinden zich bij de optische meetsensoren. Spectrolysers hebben de mogelijkheid om verschillende golflengtes per seconde op te meten en bijgevolg verschillende parameters op te volgen aan de hand van 1 sensor. Voor kleinere bedrijven (<100-200 ton product/jaar) is de kost (CAPEX en OPEX) voor een uitgebreid monitoringssysteem niettemin vaak te hoog.

Verder werd nog opgemerkt dat technologieleveranciers meer en meer op twee oplossingen inzetten: monitoring as a service, of het gebruik van virtuele sensoren.

Rondleiding

Tot slot konden de deelnemers nog een bezoek met tekst en uitleg brengen aan het Artemia Reference Center. Dit centrum is wereldwijd gerenommeerd voor zijn onderzoek, expertise, opleidingen en diensten in de aquacultuursector.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.