Terugblik op debat over de toekomst van de Noordzee

Op dinsdag 26 maart organiseerde De Blauwe Cluster een debat over de toekomst van de Noordzee in de Aula Academica van Universiteit Gent. Vertegenwoordigers van alle Nederlandstalige regeringspartijen en het bedrijfsleven tekenden hiervoor present.
Nieuws
28 maart 2024
Delen
LinkedInTwitterFacebook

Deelnemers

Het debat werd gemodereerd door Tobe Steel, redacteur energie bij De Tijd. Onderstaande personen namen deel aan het debat:

 • Bert Wollants, lid van de kamer van volksvertegenwoordigers (N-VA); 
 • Stijn De Roo, lid van het Vlaams Parlement en senator (CD&V);
 • Jeroen Soete, gemeenteraadslid te Oostende (Vooruit); 
 • Jeroen Van Lysebettens, gemeenteraadslid te Gent (Groen); 
 • Kim Meeus, adviseur Noordzee (Open VLD); en 
 • Luc Goossens, managing director bij Laborelec. 

Bevindingen

Na een korte introductie door Piet Opstaele, CEO van De Blauwe Cluster, ging het debat van start. Er kwamen drie thema's aan bod: energie; maritieme beveiliging; en ruimtelijke planning op zee. Hieronder gaan we kort dieper in op de belangrijkste elementen die naar voren gebracht werden.

Energie

 • We moeten kijken om samen met onze buren gezamenlijke windparken te ontwikkelen;
 • Een derde energiezone in de Noordzee wordt een grote uitdaging. Interessante pistes zijn de combinatie met drijvende zonnepanelen en co2-captatie gecombineerd met waterstofproductie;
 • Windparken zorgen niet alleen voor duurzame energie, maar ook voor heel wat innovatie en kennis. We moeten blijven investeren in innovatie om onze voorsprong op andere landen te behouden; 
 • Via burgercoöperatie kan het draagvlak voor energieprojecten verder vergroot worden. 

Maritieme beveiliging

 • Infrastructuur op zee is moeilijk te beveiligen. Belangrijk is dat we niet alleen de hardware, maar ook de software beveiligen. Vooral cybersecurity is een enorme uitdaging;
 • De private sector heeft hier een grote rol te spelen aangezien alle infrastructuur op zee door private actoren wordt uitgebaat. De overheid kan hier ondersteuning bij bieden;
 • De gezamenlijke verklaring met vijf van onze buurlanden en de wet maritieme beveiliging voorzien een duidelijk kader om sneller en meer gecoördineerd te kunnen samenwerken;
 • Onderwaterdrones kunnen helpen om alles heel goed in de gaten te houden.

Ruimtelijke planning

 • De beschikbare ruimte op de Belgische Noordzee is beperkt. We moeten daarom evolueren naar meervoudig ruimtegebruik. Dat is een must om innovatie te stimuleren. 
 • Voor dergelijke innovatie is dringend ruimte nodig en een regelluwe zone een voordeel. Het streefdoel daarbij is zoveel mogelijk bestaande activiteiten te behouden;
 • In het ontwerp van het nieuwe marien ruimtelijk plan (MRP) wil men de zones voor commerciële en industriële activiteiten schrappen. De overheid meent dat bedrijven op eigen initiatief ruimte vinden om dergelijke activiteiten op te starten zonder stimulatie vanuit het MRP en beleid. 
 • Een integraal Noordzeebeleid wordt belangrijker in het kader van de groeiende blauwe economie, inclusief een efficiëntere internationale samenwerking.
 • Kustvisie is een mooi voorbeeld van goede samenwerking tussen verschillende beleidsniveaus.

Disclaimer: de hierboven aangehaalde punten geven weer wat er tijdens het debat aan bod gekomen is en weerspiegelen niet noodzakelijk de visie en standpunten van De Blauwe Cluster.

Mariparken

Aan het einde van het debat werd een discussie gevoerd over het nieuwe concept Mariparken. Het concept bleek bij de verschillende panellisten nog onvoldoende gekend maar wordt recent sterk aanbevolen in Europese beleidsnotas. De Blauwe Cluster verduidelijkt graag het concept: 

Mariparkzones zijn bestemd voor meervoudig ruimtegebruik. Het concept werd in het leven geroepen om innovatie te stimuleren, procedures te vergemakkelijken en overheden te stimuleren om optimaal te communiceren. Mariparken faciliteren onder meer door het wegnemen van zorgen als infrastructuur en diensten zoals monitoring en databeheer, die privatief/publiek gestuurd zouden kunnen worden. 

Dergelijke progressieve zones worden ondersteund door het Europese beleid. Mariparken stimuleren een goede samenwerking tussen de beleidsniveaus en vereisen een duidelijke visie. De bestaande zones voor commerciële en industriële activiteiten kunnen in die context behouden worden en uitgroeien tot Mariparken. 

De Blauwe Cluster zal verder en breder communiceren over de opportuniteiten van deze Mariparkzones. 

Netwerking

Het debat werd voorafgegaan door een receptie en afgesloten met een netwerkmoment. Bij een hapje en een drankje konden de aanwezigen elkaar nader leren kennen en verder praten over wat er tijdens het debat allemaal gezegd werd.

Op naar een toekomstgericht innovatiebeleid

Wist je dat De Blauwe Cluster een visietekst geschreven heeft met een aantal aandachtspunten en beleidsaanbevelingen voor de blauwe economie? Zeker de moeite waard om eens te bekijken! 

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.