De Kustscan is een jaarlijks terugkerend evenement dat een wandeling langs de kust combineert met interessante voordrachten gelinkt aan de zee. Op 3 juli vond de tweede editie plaats.

Uitdagende omstandigheden

In de aanloop van de Kustscan 2020 brak de coronacrisis volop uit. Er was dan ook heel veel onzekerheid of de Kustscan wel zou plaatsvinden, en zoja, in welke vorm.

Uiteindelijk hebben we besloten het evenement toch te laten doorgaan, maar zonder deelname van onze leden. Daardoor kreeg het wat de allure van een teamactiviteit.

Impressies van een bewogen dag

Op het afgesproken uur stond iedereen klaar op de Hendrik Baelskaai in Oostende om deze interessante dag aan te vatten. Er stond ons een goed gevuld programma te wachten.

Voor de eerste voordrachten verplaatsten we ons met de auto. Daarna smeerden we de kuiten in voor een stevige wandeling langs het strand. De wind was namelijk overvloedig aanwezig.

Na enkele interessante tussenstops trokken we weer landinwaarts naar ons vertrekpunt, waar we de dag beëindigden met een bezoekje aan O.666 en een lekker drankje.

Programma

Volgende onderwerpen kwamen aan bod:

Vissersvaartuig als platform voor datacollectie Hans Pollet (ILVO)
Herdenken van het kustfront - Blankenberge Hannelore Malfait (Provincie West-Vlaanderen)
Zachte kustbescherming Dries Bonte (Universiteit Gent)
Invloed van de zee op medisch en mentaal welzijn

Dr. Bettina Würth & Ann Tanghe (Zeepreventorium)

Ruimtegebruik aan de kust: heden en toekomst

Jean-Luc de Kok (VITO)
Blue Accelerator Ben De Pauw (POM West-Vlaanderen)
O.666 Michiel De Baets (kleinVerhaal)

De toelichtingen van de sprekers werden ook op film vastgelegd. In de nabije toekomst zullen deze filmpjes samen met een begeleidende tekst op onze website worden gepubliceerd.

Heb je geen zin om daarop te wachten? Hieronder vinden jullie alvast enkele foto's. Of bekijk nog eens de Kustscan van vorig jaar.

We willen graag alle sprekers hartelijk bedanken voor de boeiende voordrachten. Daarnaast zijn we de Provincie West-Vlaanderen heel erkentelijk voor de inhoudelijke en financiële ondersteuning.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.