Kustscan

Duurzame zeevoeding en mariene biotechnologie

Hernieuwbare energie en zoetwaterproductie

Blauw toerisme

Oceaanvervuiling en afvaloplossingen

Kustbescherming en gebruik van minerale rijkdommen

Smart Sea

Ecosysteembenadering

Maritieme verbinding