Kustscan

Smart Sea

Blauw toerisme

Oceaanvervuiling en afvaloplossingen

Ecosysteembenadering

Kustbescherming en gebruik van minerale rijkdommen

Hernieuwbare energie en zoetwaterproductie

Maritieme verbinding

Duurzame zeevoeding en mariene biotechnologie