Kustscan

Blauw toerisme

Hernieuwbare energie en zoetwaterproductie

Maritieme verbinding

Kustbescherming en gebruik van minerale rijkdommen

Oceaanvervuiling en afvaloplossingen

Duurzame zeevoeding en mariene biotechnologie

Smart Sea

Ecosysteembenadering