Onze tiende call staat open sinds 6 december 2021. Elk projectvoorstel dat past binnen de roadmaps van De Blauwe Cluster en voldoet aan de voorwaarden inzake samenwerking, komt in aanmerking voor subsidiëring. De huidige call staat open voor alle innovatiedomeinen van De Blauwe Cluster en voor alle projecttypes.

Voor cSBO-projecten is een nieuwe procedure uitgewerkt waarbij éénmaal per jaar de mogelijkheid gegeven wordt om projectideeën voor basisonderzoek aan te melden. In 2022 valt de oproep voor cSBO-projecten samen met de tiende call.

Een projectaanvraag voorbereiden

We organiseren op vrijdag 10 december een infosessie ter gelegenheid van onze tiende projectoproep. Wil je graag weten (1) welk type project je moet kiezen; (2) welke begeleiding je krijgt van De Blauwe Cluster; of (3) hoe je projectresultaten moet valoriseren? Schrijf je dan in voor de infosessie call 10.

Meer informatie over de modaliteiten van de verschillende projecttypes is terug te vinden op onze website in de rubriek projectaanvraag.

We raden je ten sterkste aan om je project op voorhand te laten aftoetsen bij één van onze innovatiemanagers. Op die manier ben je er 100% zeker van dat je voorstel ontvankelijk is.

Een projectaanvraag indienen

Alle projectvoorstellen voor O&O-projecten, ICON-projecten, piloot- of haalbaarheidsstudies moeten voor de einddatum als 10-pager aangemeld worden bij De Blauwe Cluster. Na goedkeuring door de stuurgroep, kan de 10-pager verder uitgewerkt worden tot full proposal voor indiening bij VLAIO op 1 april 2022. Tijdens de voorbereiding van het project biedt De Blauwe Cluster ondersteuning aan de projectpartners. 

Projectvoorstellen voor cSBO-projecten moeten voor de einddatum als 2-pager aangemeld worden bij De Blauwe Cluster. Alle indieners zullen hun projectvoorstel moeten pitchen voor de stuurgroep op 11 februari 2022. Na goedkeuring door de stuurgroep kan de 2-pager verder uitgewerkt worden tot 10-pager voor indiening bij De Blauwe Cluster op 6 mei 2022.

De deadline voor het aanmelden van een project is vrijdag 4 februari 2022 om 12u.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.