Verslag stakeholderworkshop CORDOBA

Hybride offshore netten stellen ons in staat om de productie uit offshore wind te integreren met een directe koppeling aan interconnectoren, markten en geïntegreerde flexibiliteit. Een goed ontwerp en beheer is essentieel om leveringszekerheid, betaalbaarheid en milieuvriendelijjkheid optimaal in balans te brengen.
Nieuws
25 oktober 2022
Delen
LinkedInTwitterFacebook

Op donderdag 20 oktober waren de stakeholders en partners in het CORDOBA-project te gast bij Otary in Oostende voor een stakeholderworkshop. De hoofdpunten van het programma waren:

  • keynote speech over de rol van het marktontwerp in de ontwikkeling van offshore netwerken (Gerd Kupper, EngieImpact);
  • keynote speech over de harmonisatie van de Europese elektriciteitsmarkt (Paul Giesbertz, Energie-Nederland);
  • toelichting van de tussentijdse resultaten van het CORDOBA-project;
  • afsluitende netwerklunch.

De belangrijkste bevindingen van deze boeiende dag kan je hieronder terugvinden.

Ochtendprogramma

De rol van marktontwerp bij de ontwikkeling van offshore-netwerken
Offshore hernieuwbare energie speelt een sleutelrol in de grootschalige elektrificatie van het energiesysteem. Dit wordt bevestigd door de EU Strategy on Offshore Renewable Energy (2020). Hybride offshore windprojecten (OWP's) zijn een middel om offshore hernieuwbare energie efficiënt te integreren, aangezien de planning op internationale schaal wordt gecoördineerd.

Gerd Küpper, Senior Analyst bij Engie Impact, ging dieper in op 2 marktontwerpaspecten van hybride OWP's die zijn aangesloten op offshore biedzones, meer bepaald het risico van beperkte beschikbare transmissiecapaciteit en liquiditeit in kleinere biedzones.

De juiste prijs krijgen is de eerste stap, aangezien verkeerde prijzen als gevolg van over- of onderdimensionering van het net geen probleem zijn bij het ontwerp van de markt. Daarnaast moeten innovatie-inspanningen worden geleverd om nieuwe of bestaande technologieën en oplossingen te verbeteren of te ontwikkelen.

Harmonisatie van de EU-markt

Pas in 2003 werd de Europese markt volledig opengesteld. De herziening van de biedzones in 2019 zorgde echter voor heel wat complexiteit in de markt. Zo zijn er nog steeds geen geharmoniseerde methodes gedefinieerd om onder andere de netcapaciteit te berekenen. Ook het verschil tussen fysieke en financiële markten werd niet geharmoniseerd.

Pöyry ontwikkelde een gemeenschappelijke visie op marktontwerp. Volgens Paul Giesbertz (Energie Nederland) is de berekening van de onevenwichtsprijs in dit model cruciaal aangezien die een impact heeft op de termijnprijs, maar deze berekening is tot op heden nog niet geharmoniseerd. TSO en markt treden altijd samen op en zijn beide verantwoordelijk voor onevenwichten.

Tussentijdse resultaten van het project

Als we 200 GW in de Noordzee moeten aansluiten, hebben we slimmere manieren nodig om DC-netten te bouwen. In het CORDOBA-project wordt een efficiënte planningstool ontwikkeld op basis van multi-agent modellen. Dit model wordt gebruikt om 3 verschillende marktontwerpen te vergelijken: thuismarkt, zonale en nodale offshore biedzone.

Offshore-activa zijn een belangrijk en kosteneffectief kenmerk van een offshore-transmissietopologie. De resultaten tonen aan dat marktontwerp een duidelijke impact heeft op het ontwerp van het netwerk, waarbij de nodale offshore biedzone in de laagste kost qua sociale welvaart resulteert. Realistische onevenwichtsprijzen kunnen worden gesimuleerd.

De modelresultaten wijzen erop dat de kosten van de thuismarkt hoger zijn dan de offshore biedzone, hoewel de verwachtingen het tegenovergestelde waren. Als de poortprijs niet langer vaststaat, zal het moeilijk zijn om een ​​investeringsbeslissing te nemen. We moeten alvast bedenken hoe we in het marktontwerpmodel rekening kunnen houden met het energie-eiland en de Elisabethzone.

Namiddagprogramma

In de namiddag vond er ook een vergadering van de industriële adviesraad plaats. Tijdens deze vergadering werd er gedebatteerd rond de aannames voor de modellen en input uitgewisseld met het oog op potentiële business cases.

Aansluitend werd er nog per CTV een bezoek gebracht aan het offshore windmolenpark Norther. Dit windmolenpark ligt 23 km voor de Belgische kust. In het park staan er 44 windturbines opgesteld.

Context

In het CORDOBA-project werken Elicio, Marlinks, Yuso, Enersynt en KUL samen aan een optimalisatiemodel voor het ontwerp van offshore netwerken te ontwikkelen, een gecoördineerd controlemodel voor hybride offshore verbindingen en onderzoek naar het effect van het systeemontwerp op de netondersteunende diensten.

CORDOBA is een interclusterproject dat gefaciliteerd wordt door De Blauwe Cluster en Flux50. Het project kan rekenen op financiële ondersteuning via VLAIO.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.