Studiereis offshore windenergie naar Japan

Ondanks een enorm windpotentieel heeft Japan nog geen grootschalige commerciële windactiviteiten. De Japanse overheid wil daar in de nabije toekomst verandering in brengen. Deze studiereis in het kader van het project ELBE+ biedt een uitgelezen kans om nader kennis te maken met het land.  
Type
Afgelopen, Externe activiteit, Activiteit voor leden en niet-leden
Datum
Delen
LinkedInTwitterFacebook

Japan heeft een offshore-windpotentieel van ongeveer 128 GW aan bottom-fixed en 424 GW aan floating windenergie.

Onlangs heeft de Japanse regering de "Offshore Wind Industry Vision" goedgekeurd. Daarbij is het de bedoeling is om 10 GW aan offshore wind te realiseren tegen 2030, en 30 à 45 GW tegen 2040.

De ontluikende offshore wind-markt in Japan biedt heel wat kansen voor Europese bedrijven en kmo's actief op het vlak van offshore wind. Daarom organiseert Basque Energy Cluster in samenwerking met de Japan Wind Power Association (JWPA) van 7 tot en met 11 november een studiereis naar Akita in Japan.

Deze studiereis kadert binnen het Europese project ELBE+, waar ook De Blauwe Cluster aan deelneemt. Leden van De Blauwe Cluster hebben dan ook de mogelijkheid om in te tekenen op deze unieke reis. De deadline hiervoor is 19 september.

Programma

Deze studiereis is opgebouwd rond de Global Offshore Wind Summit in Akita, waar vertegenwoordigers van bedrijven uit verschillende landen aanwezig zullen zijn. Verder omvat het programma ook een technische rondleiding aan de haven van Akita, en B2B-ontmoetingen met potentiële lokale partners en/of klanten.

Bekijk het gedetailleerde programma

7/11
Tokio / Chosi
  • Bezoek aan "Wind power Kamisu 1&2 offshore wind farm", en de haven van Kashima;
  • Presentatie door Wind Power Group;
  • Boottocht met bezoek aan 2.4MW offshore windturbine.
8/11
Tokio
  • Vergaderingen met 2-3 Japanse ontwikkelaars (Eurus Energy Holdings, Cosmo Eco Power, JWD, JRE, Mitsubishi Co., Renova en/of TEPCO Renewable Power)
9/11
Akita
10/11
Akita
11/11
Akita
  • Technical tour (windbedrijven van de Akita Offshore Wind Corporation in aanbouw in Akita Port en Noshiro Port, trainingscentrum van Hitachi Power Solutions in Noshiro, en een onshore windbedrijf in bedrijf aan de kust);
  • Terugreis naar Europa.
offshore wind potential
Offshore wind-potentieel van Japan Ⓒ Internationaal Energieagentschap

Praktisch

Wil je graag deelnemen aan de receptie en de technische toer? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met Miet Verhamme. De uiterste datum voor het indienen van je aanvraag tot deelname is verder maandag 19 september 2022.

Als bijdrage in de kosten voor de organisatie van deze studiereis vragen we een fee van € 500 excl. BTW per persoon. Mochten de werkelijke kosten hoger uitvallen, dan wordt het verschil achteraf verrekend. 

Houd er rekening mee dat er voor Japan strenge inreisvoorwaarden gelden. Wacht ook met de praktische voorbereidingen van je reis totdat je van ons bevestiging gekregen hebt dat de reis doorgaat. 

Disclaimer

Indien de studiereis door geldende COVID-beperkingen of andere dwingende gezondheidsredenen niet kan plaatsvinden, aanvaardt de ELBE Alliance geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele kosten die gemaakt werden in verband met (activiteiten gelinkt aan) deze studiereis.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.