De zee heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het economische leven van Brugge. Denk bijvoorbeeld maar aan het Zwin en de haven van Zeebrugge. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de stad actief inzet op de duurzame blauwe economie.

Op 9 november 2021 vond er in Brugge een rondetafelgesprek plaats rond de blauwe economie. Naast het stadsbestuur van Brugge waren de directie van de haven van Zeebrugge, verschillende kennisinstelingen en diverse andere stakeholders aanwezig op dit event. Ook De Blauwe Cluster tekende hiervoor present.

Tijdens het overleg werd besloten om op enkele relevante aspecten van de blauwe economie te focussen en concrete vormen van samenwerking op te zetten. Een scherpe focus biedt immers het meeste kans om daadwerkelijk vooruitgang te boeken binnen de sector. 

De thema’s die best aansluiten bij de sterktes van het Brugse ecosysteem zijn :
nature based solutions voor kustbescherming;
- blauw toerisme; en
- smart sea.

Deze aspecten van de blauwe economie worden hieronder beknopt uitgewerkt.

Haven van Zeebrugge

Nature-based solutions voor kustbescherming

Tijdens de meeting gaven het stadbestuur en de haven aan dat zij bereid zijn om Zeebrugge als testgebied voor nature-based solutions ter beschikking te stellen. KU Leuven zal het initiatief nemen om via vervolgoverleg met relevante actoren de mogelijkheden te onderzoeken.

Blauw toerisme

Een van de pistes die onderzocht worden is de mogelijkheid om stakeholders aan de kust via sociale innovatie te betrekken bij de veranderingsprocessen die noodzakelijk zijn door factoren zoals klimaatverandering en de energietransitie. UGent heeft in dat verband al een projectvoorstel ingediend bij De Blauwe Cluster.

Verder is samenwerking mogelijk binnen het Europese Interreg-project FACET, dat bedoeld is om ondernemers in de toeristische sector te stimuleren om circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf. De Blauwe Cluster is partner in dit project en zal nagaan welke rol Stad Brugge hierbij kan spelen.

Smart sea

In de Brugse regio zijn er heel wat bedrijven en instellingen die actief bezig zijn rond digitalisering, automatisatie en/of drones, waaronder Citymesh, dotOcean, Prophesea, Howest & Vives. Voor dit thema bekijkt de Blauwe Cluster de mogelijkheid om een COOCK-project op te zetten om de kennis die bij de kennisinstellingen aanwezig is te vertalen in concrete cases voor kmo’s.

Op dit moment werkt De Blauwe Cluster ook al samen met VIVES in het kader van het EFRO-project Drone-Innovations. Dit project (onder leiding van POM West-Vlaanderen) investeert niet alleen in infrastructuur, maar zet ook in op het ondersteunen van drone-innovaties en communicatie. Zo was er op 1 oktober een themadag onderwater- en varende drones op de marinebasis te Zeebrugge.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.