Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
1 maart 2020 – 31 december 2022
Info:
Lopend project
DBC als partner
Nationaal project

De dronessector is een sector in volle ontwikkeling en omvat een verscheidenheid aan technologieën (zowel lucht-, grond- als watergebonden) en een veelheid aan potentiële toepassingen en bijhorende economische opportuniteiten. Binnen de Provincie West-Vlaanderen wordt de nood vastgesteld om deze ontluikende sector op een gecoördineerde manier te ondersteunen en hiervoor binnen West-Vlaanderen de gepaste kennis en faciliteiten aan te trekken, te ontwikkelen en te verankeren met het oog op onderzoek en innovatie.

Zowel in Koksijde, Oostende als Zeebrugge, zijn hiertoe reeds Drone Hub initiatieven in ontwikkeling. De benodigde samenwerking tussen deze initiatieven wordt vormgegeven via het samenwerkingsverband DronePort West-Vlaanderen met de POM als coördinator. Via dit project wensen de partners het element onderzoek, innovatie en testing vanuit het samenwerkingsverband DronePort West-Vlaanderen concreet te maken via een aantal gerichte investeringen en activiteiten ter bevordering en faciliteren van co-creatie en innovatie.

Hierbij wordt enerzijds ingezet op de opstart van een provinciebrede werking die de 3 locaties verenigt en versterkt via een aantal investeringen ten behoeve van de 3 locaties (bv op vlak van databeheer en datacommunicatie). Daarnaast worden een aantal investeringen gepland op de site Koksijde, waar de ruimtelijke mogelijkheden zowel op de grond als qua luchtruim en ideale omgeving vormen voor onderzoeks- en testactiviteiten.

De Blauwe Cluster treedt op als partner in dit project en zal samen met Flanders Make (Euka) een aantal gerichte initiatieven nemen op het vlak van disseminatie en communicatie.

Partners: POM West-Vlaanderen, VIVES, VITO, De Blauwe Cluster en Flanders Make (EUKA)

Met de steun van: EFRO

Contactpersoon: Stefaan Mensaert (stefaan.mensaert@blauwecluster.be)

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.