Kandidaten voor de Blue Innovation Awards 2022

Voor de derde editie van de Blue Innovation Awards kregen we in totaal 15 inzendingen binnen. Na rijp beraad selecteerde onze vakkundige jury 2 genomineerden per categorie. We stellen ze graag even kort aan jullie voor. De winnaars worden op 15 december bekendgemaakt tijdens de Blue Innovation Party Antwerp.
Nieuws
28 oktober 2022
Delen
LinkedInTwitterFacebook

Op 13 en 14 oktober kregen alle kandidaten de kans om hun project, dienst of product toe te lichten door middel van een presentatie. Daarna werden alle inzendingen door onze jury objectief beoordeeld op basis van hun innovatief karakter, link met de blauwe economie, marktpotentieel, internationale ambities en link met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN..

Genomineerden

De kwaliteit van de inzendingen was opnieuw bijzonder hoog. Uiteindelijk slaagde onze vakkundige jury er in om twee potentiële kanshebbers voor elke categorie aan te duiden. We stellen met veel plezier de geselecteerde initiatieven per categorie aan jullie voor:

Blue Innovation Wave (voor kmo's).

CPS Monitoring (Marlinks)

Marlinks is een Vlaamse kmo die systemen met optische detectietechnologie voor de continue monitoring van onderzeese kabels ontwikkelt. Marlinks maakt daarbij gebruik van gespecialiseerde technologie, meer bepaald  ‘Distributed Acoustic Sensing (DAS)', om de akoestische trillingen langs de onderzeese kabels te meten. 

Distributed Acoustic Sensing maakt continue, real-time metingen over de gehele lengte van een glasvezelkabel mogelijk. Marlinks heeft nu een nieuwe oplossing bedacht waarbij deze technologie ingezet wordt om het kabelbeschermingssysteem (CPS) van een offshore windpark in de gaten te houden.

Moray Base (MULTI.Engineering)

De Moray Base is het conceptuele ontwerp van een fundering voor drijvende offshore windturbines. MULTI.engineering speelt daarop in op de ontwikkelingen in de offshore wind-sector, waarbij meer en meer op drijvende installaties wordt ingezet.

In tegenstelling tot bestaande wind floater-concepten, is de Moray Base ontworpen om vergelijkbare producttechnologieën te gebruiken als het succesvolle productieproces voor monopiles en de toeleveringsketen voor bottom-fixed windturbines.

Corporate Blue Innovation Wave (voor grote bedrijven):

Hydrocat 48 (CMB.Tech)

Om personeel en materiaal snel en efficiënt naar offshore windturbines te brengen, maakt men gebruik van speciale vaartuigen: crew transfer vessels of CTV's. Deze vaartuigen varen traditioneel op diesel.

Met de Hydrocat heeft CMB.TECH de eerste CTV ter wereld op waterstof ontworpen. Het vaartuig wordt aangedreven door een duale brandstofmotor die werkt op een combinatie van waterstof en diesel.  

Drilled XL monopile foundations for offshore wind farms (DEME)

De zee is erg interessant voor het opwekken van windenergie door haar grote oppervlakte en vaak krachtige winden, maar niet elke bodem is even geschikt om er windmolens neer te zetten. Uitgebreid onderzoek is dan ook nodig om te bepalen waar er offshore windturbines geïnstalleerd kunnen worden.

DEME heeft nu een baanbrekende oplossing ontwikkeld die het mogelijk maakt om op een economische en milieuvriendelijke manier offshore windmolenparken te ontwikkelen en te exploiteren op een rotsachtige zeebodem, waar conventionele installatiemethodes niet geschikt zijn.

Blue Innovation Swell (voor samenwerkingsinitiatieven)

Ontwerp van een MArine and River Cleaner (MARC) (IMDC, MULTI.engineering, Fraunhofer, Schottel Hydro, Soliton)

Elk jaar komt er heel wat plastic van bedrijven en consumenten in rivieren en kanalen terecht, en via deze waterlopen belandt dit afval uiteindelijk in onze Noordzee en de oceaan.

Om dit probleem aan de bron aan te pakken, ontwerpen de partners in het DeMARC-project een betrouwbaar operationeel systeem voor het inzamelen van plastic afval in waterwegen.

Belgische pilot binnen UNITED (Universiteit Gent, Jan De Nul, Brevisco, Colruyt, KBIN)

Meervoudig gebruik van de beschikbare ruimte op zee kan bijdragen tot een duurzaam en efficiënt gebruik van oceaanbronnen, wat tastbare economische en ecologische voordelen oplevert. Dit Belgisch demonstratieproject focust specifiek op de combinatie van offshore wind, aquacultuur en herstel van platte oesters en zeewierteelt.

Het UNITED-project is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen wetenschap en de mariene industrie, mede dankzij de diversiteit van de partners binnen het consortium.

Blue Innovation Captain (voor overheidsinitiatieven)

Afvalwaterbehandeling met wilgen: een nature-based solution (Aquaduin)

In onze maatschappij gebruiken zowel huishoudens als de industrie grote hoeveelheden water. Aangezien we in België met een tekort aan water geconfronteerd worden, is het belangrijk om het beschikbare water zoveel mogelijk te hergebruiken. 

Aquaduin is een drinkwaterbedrijf dat maximaal inzet op natuurlijke zuivering van afvalwater. Zo onderzoekt men het potentieel van wilgenvelden om afvalwater verder op te zuiveren. Dit initiatief kadert in het Europese Interreg-project FRESH4Cs.

ASHIP – Autonomous Ship Innovation Platform (Flanders Hydraulics)

Sinds kort beschikt het Waterbouwkundig Laboratorium over een tweede sleeptank in Oostende. Om het gebruik van de sleeptank te diversifiëren is in dit bassin een testplatform voor autonome scheepvaart ontwikkeld.

Dit platform maakt gebruik van een ROS (Robot Operating System) om de positie van schepen in het bassin nauwkeurig te meten. Dit maakt het mogelijk om het schip te besturen met behulp van autonome besturingsalgoritmen.

Verder verloop

De geselecteerde inzendingen per categorie worden voorgesteld in het Havenhuis tijdens de Blue Innovation Party Antwerp op donderdag 15 december 2022. Vervolgens wordt de winnaar bekendgemaakt. 

Iedereen krijgt ook ruimschoots de kans om te stemmen op zijn favoriet. Na de uitreiking van de andere categorieën wordt dan de winnaar van de Inspirational Blue Wave (publieksprijs) bekendgemaakt.

We willen graag alle organisaties die een project, product of dienst ingediend hebben, nog eens hartelijk bedanken voor hun deelname.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.