Op 15/02 ondertekende de Blauwe Cluster zijn clusterpact met de Vlaamse Regering, in aanwezigheid van enkele tenoren van de Vlaamse economie en Vlaams minister-president Geert Bourgeois, Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Philippe Muyters, Vlaams minister van Energie Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Vlaams minister van Landbouw (en Visserij) Koen Van den Heuvel.

Ondertekening clusterpact de Blauwe Cluster

Ontstaan als initiatief van 18 bedrijven, tekende de Blauwe Cluster op vrijdag 15 februari in aanwezigheid van enkele van de oprichters het clusterpact met de Vlaamse Regering. Dit pact legt het engagement vast van de speerpuntcluster, de clusterleden (bedrijven en kennisinstellingen) en de overheid.

Als land aan de Noordzee wil de Vlaamse regering nu ook inzetten op duurzame innovatieve initiatieven op en rond de Noordzee. De zee biedt immers heel wat mogelijkheden, waar ook Vlaanderen een duidelijke voortrekkersrol kan opnemen. Het is namelijk niet de grootte van onze kust die ertoe doet, maar wel het potentieel van de blauwe economie binnen haar bereik. 

De 21ste eeuw wordt volgens veel wetenschappers de eeuw van de oceanen. De oceanen kunnen dan ook oplossingen bieden voor vele uitdagingen zoals voedsel- en zoet watervoorziening, gezondheidszorg, klimaatverandering – zowel mitigatie als adaptie.

Op duurzame wijze de mogelijkheden die de zee biedt ontdekken kunnen we niet alleen. De knowhow van meerdere bedrijven en sectoren moet hiervoor gedeeld worden. Hoe fantastisch zou het niet zijn om van Zeeuwse naar Belgische mosselen te kunnen gaan en dan nog gekweekt binnen offshore windparken.

Jef Colruyt - CEO Colruyt Group

De Blauwe Cluster start dan ook, samen met de inmiddels 137 leden, met veel goesting om het potentieel van de blauwe economie te ontdekken. Innovatieprojecten uitwerken binnen de 6 domeinen, gaande van hernieuwbare energie tot blauw toerisme, maar met één rode lijn – met respect voor het ecosysteem en aandacht voor de gezondheid van onze zee en oceanen.

Binnen de Blauwe Cluster zullen bedrijven, kennisinstellingen met de ondersteuning van het beleid samenwerken om het potentieel die de blauwe economie kan bieden samen te ontdekken. Deze clusterwerking biedt wereldwijde troeven en leidt tot investeringen en internationale samenwerking.

De Vlaamse regering zet in op innovatie omdat hier de sleutels liggen voor de welvaart en jobs van de toekomst. Ik wens de Blauwe Cluster dan ook een goede vaart en kijk uit naar mooie projecten binnen een triple helix samenwerking.

Minister-president Geert Bourgeois – 15/02, bij ondertekening van het Clusterpact:

De Vlaamse Regering verwacht dat door de clusterwerking de economische impact van de innovatie in deze sectoren de komende jaren bovendien gevoelig zal stijgen. Essentieel voor de Blauwe Cluster is dat de projecten voortkomen uit en gesteund worden vanuit ondernemers. De nauwe samenwerking tussen bedrijven en de sterk uitgebouwde mariene wetenschapswereld in Vlaanderen, zorgt voor een ideale voedingsbodem voor innovatie. De Blauwe Cluster legt hierbij niet de nadruk op één sector, maar op een hele reeks van sectoren die duurzame activiteiten op zee ontwikkelen.

Met de brede visie en 6 domeinen zit multi disciplinariteit en zin voor samenwerking duidelijk in het DNA van de Blauwe Cluster.

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters – 15/02, bij ondertekening van het Clusterpact

Dat de Blauwe Cluster nu echt uit de startblokken is geschoten blijkt ook uit de resultaten van de 1ste call voor projecten, hieruit zijn 14 projecten voortgekomen  waarvan er 12 onder verdere begeleiding van de Blauwe Cluster zullen ingediend worden bij VLAIO. Goed dat Vlaanderen tot 80 miljoen gereserveerd heeft voor innovatieprojecten binnen de clusters.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.