Bestuursorgaan

De strategische aansturing van De Blauwe Cluster gebeurt in hoofdzaak via het Bestuur. In dit bestuursorgaan worden de strategische prioriteiten van het samenwerkingsverband vastgelegd. De bestuurders zien ook toe op het beheer van de financiële middelen.
Board of Directors icon

Het Bestuur is het strategische bestuursorgaan van De Blauwe Cluster.

Vergaderingen

De Bestuur vergadert 4 keer per jaar, maar de bestuurders worden ook tussentijds actief betrokken bij de activiteiten indien nodig.

De vergaderingen vinden plaats in een open, constructieve sfeer. Begin 2020 vond een voorzitterswissel plaats.

Samenstelling

Het Bestuur komt bijeen in de volgende samenstelling:

Jos Smits (voorzitter)  
Patrick Bruggemans IMDC
Gert De Sitter 24Sea
Dirk Defloor DEME
Niko Fierens  Multi.engineering
Guy Janssens Port of Antwerp-Bruges
Jan Fordeyn Jan De Nul
Jan Mees (waarnemer)  VLIZ
Annie Renders (waarnemer) VLAIO

 

Plaatsvervangers:

Tomas Sterckx DEME
Francis Verhees Jan De Nul
Tine Boon Tractebel
Jos Smits
Jos Smits is de voorzitter van het Bestuursorgaan

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.