Stuurgroep

De Stuurgroep staat in voor de operationele opvolging en besluitvorming over de clusterprojecten waar De Blauwe Cluster bij betrokken is. De leden van de Stuurgoep bespreken de pijplijn aan projecten en keuren de projecten goed voor het speerpuntclusterbudget.
Steering committee icon

De Stuurgroep evalueert potentiële projecten, houdt de vinger aan de pols van de roadmaps en bepaalt de scope en timing van de projectoproepen. De Blauwe Cluster informeert de stuurgroepleden ook over projectoproepen van andere programma’s van VLAIO of andere programma’s.

Vergaderingen

De Stuurgroep komt een tiental keer per jaar samen in een open, constructieve sfeer. De vergaderingen vinden plaats onder voorzitterschap van een bedrijf dat op basis van een beurtrol door de Raad van Bestuur aangeduid wordt.

Beslissingen

De beslissingen over de projecten gebeuren na advies met scoring door De Blauwe Cluster zelf. Voor projecten met een belangrijke wetenschappelijke inbreng (cSBO’s, ICON’s, …) wordt er ook advies verleend door de Wetenschappelijke Adviesraad. 

Samenstelling

In de Stuurgroep zetelen vertegenwoordigers van de bedrijven die representatief zijn voor de verschillende domeinen waarin De Blauwe Cluster actief is. Daarnaast is er een vertegenwoordiger van de Belgian Offshore Cluster en een vertegenwoordiger van de Wetenschappelijke Adviesraad (de voorzitter).

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.