Via het kmo-comité willen we de kmo's maximaal betrekken bij de activiteiten van De Blauwe Cluster. We besteden ook aandacht aan de mogelijkheden op het vlak van vermarkting en financiering, en identificeren potentiële synergieën met grote bedrijven.

Werking

Het kmo-comité komt minstens twee keer per jaar bijeen, onder andere via kmo-partnering meetings, zitdagen met externe experten en projectgeneratiemeetings rond specifieke topics. Uiteraard worden de kmo-leden ook uitgenodigd op de inhoudelijke taskforces en netwerkevents van de Blauwe Cluster. 

Vanuit het kmo-comité wordt de Stuurgroep geadviseerd over kwesties die relevant zijn voor kleine en middelgrote ondernemingen. Kmo's worden op geregelde momenten bevraagd, en kunnen hierover steeds input geven.

Samenstelling

In het kmo-comité zetelen vertegenwoordigers van alle kleine en middelgrote ondernemingen die toetredend of werkend lid zijn van De Blauwe Cluster. De voorzitter en ondervoorzitter vertegenwoordigen het kmo-comité in de Stuurgroep.

Karen Vanderstraeten en Miet Verhamme treden op als de centrale contactpersonen voor kmo's binnen De Blauwe Cluster .

Voorzitter Koen Geirnaert (dotOcean) en ondervoorzitter Niko Fierens (MULTI.engineering)
 

Toekomst

Binnenkort zal er een bevraging onder de kmo-leden georganiseerd worden. De resultaten daarvan zullen gebruikt worden om de werking van het comité nog te verbeteren.

Daarnaast zal pIEt Haerens (Haedes) als speciaal gezant ondersteuning bieden op het gebied van internationalisering.