Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
1 december 2022 - 30 november 2025
Info:
Lopend project
DBC-project
Nationaal project

Het laatste decennium is de interesse in aquacultuur en gerelateerde activiteiten in Vlaanderen zowel bij bedrijven als bij de overheid sterk gegroeid. Een probleem dat de verdere opschaling tot commerciële sites bemoeilijkt, is de hoge productiekost en de toenemende druk op lokale hulpbronnen (water, ruimte en grondstoffen).

Vanuit die optiek streven de partners in het C-Shrimp-project ernaar om op kleinere oppervlaktes grotere volumes aan zeevoeding te produceren tegen een competitieve marktprijs. Bovendien heeft men daarbij duurzame kweekprincipes voor ogen.

De algemene doelstelling van dit project is de ontwikkeling van een indoor kweekconcept voor garnalen waarbij water niet ververst moet worden en nagenoeg geen afval geproduceerd wordt. Het nieuwe concept is gebaseerd op verbeterde helderwatertechnologie, waardoor intensieve garnaalteelt mogelijk wordt.

Tegelijk zal ook de voetafdruk verkleind worden door afval te recyclereren tot een product dat de gezondheid van de garnalen bevordert. C-shrimp zal daartoe:

  • Een nieuwe experimentele faciliteit bouwen die als startplatform zal dienen om alle instrumenten te ontwikkelen.
  • Een module toevoegen om microalgen te kweken die nitraat uit het systeem verwijderen.
  • Een nieuw filtratiesysteem ontwikkelen om aanzienlijk meer vast slib uit het RAS-systeem voor garnalen te verwijderen.
  • Een nieuw fermentatieproces ontwikkelen om het afval van de garnalen om te zetten in een voedermiddel voor garnalenkwekerijen.
  • Een aangepast garnalendieet te ontwikkelen dat immunostimulerende effecten heeft en minder vis- en sojameel bevat.

In de eerste plaats is dit project noodzakelijk om uitbreiding van het contractonderzoek door IMAQUA mogelijk te maken in Vlaanderen. Als dit nieuwe kweekconcept in de toekomst met succes kan gecommercialiseerd worden, zal dit een doorbraak betekenen voor de Europese vis-, schaal- en schelpdierproductie en de concurrentie met geïmporteerde producten verbeteren. De ontwikkelde technieken zullen eveneens relevant zijn voor de opschaling van hatchery en nursery installaties.

Partners: IMAQUA, Avecom, Trome, Universiteit Gent

Met de steun van: VLAIO en de Europese Unie

Contactpersoon: Lien Loosvelt

Achtergrond

Het project C-Shrimp van De Blauwe Cluster werd erkend als clusterproject binnen het Vlaams beleidsplan bio-economie, dat gefinancierd wordt uit het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’. Met deze middelen geeft de Vlaamse regering een extra impuls door clusterprojecten tussen de onderzoekswereld en verschillende private sectoren te ondersteunen die binnen één of meer van de thema’s gedefinieerd in het beleidsplan bio-economie vallen.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.