Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
1 januari 2021 – 31 december 2023
Info:
Lopend project
DBC-project
Nationaal project

Hernieuwbare elektriciteit heeft de voorbije decennia een enorme ontwikkeling gekend. Eén van de belangrijkste uitdagingen in dit verband betreft de integratie van deze energiebronnen in het elektriciteitsnet zonder dit net te destabiliseren.

Er is daarom een nood om elektrische energie niet alleen te transporteren onder de vorm van elektrische stroom, maar ook lokaal om te zetten in een tussenvorm. De omzetting naar waterstof is een veelbelovende piste om dit op grote schaal te doen.

Dit project maakt gebruik van nano-gestructureerde materialen om tegen een lage kostprijs electrolysers te bouwen die aan een hogere efficiëntie elektrische energie kunnen omzetten in waterstof. De geplande innovaties op het vlak van elektrodes en membranen zullen de productiekost van waterstof verlagen en elektrolyse-installaties op de schaal van MW mogelijk maken.

De partners in het H2-MHYTIC-project zullen een elektrolysecel ontwikkelen op basis van een nieuw niet-poreus 'HEM'-mebraan en daar nano-mesh elektrodes met een extreem hoge porositeit en intern oppervlak in integreren. Deze nieuwe elektrolysecel zal unieke eigenschappen hebben en via industrieel opschaalbare productietechnieken vervaardigd kunnen worden.

Partners: IMEC, VITO en UGent

Met de steun van: VLAIO 

Contactpersoon: Stefaan Mensaert (stefaan.mensaert@blauwecluster.be)

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.