Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
1 juni 2022 - 31 mei 2026
Info:
Lopend project
Internationaal project

Om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, moet de Europese Unie nog enorme inspanningen leveren op het vlak van offshore windenergie. Zo moet het volume van offshore-windenergie in Europa in het komende decennium stijgen van 25 GW naar 60 GW tegen 2030 en 330 GW tegen 2050.

Dit alles brengt een grote behoefte aan technisch gekwalificeerd personeel, een behoefte aan harmonisatie en een behoefte aan internationale samenwerking met zich mee. In het project T-shore bundelen 13 organisaties uit 5 landen de krachten om in de nood aan geschikte beroepsopleidingen te voorzien. 

Het belangrijkste doel is het opzetten van een netwerk van centra voor professionele expertise in offshore wind in Europa dat gebaseerd is op sterke regionale kaders. T-shore wil daarbij een brug slaan tussen de in de sector benodigde vaardigheden en het aanbod aan vaardigheidstrainingen.

Beoogde resultaten

  • Ontwikkeling en oprichting van een Europese netwerk van opleidingscentra in offshore windenergie, inclusief infrastructuur voor innovatie.

  • Sterkere banden tussen bedrijven, onderzoek en beroepsonderwijs en -opleiding om op de behoefte aan vaardigheden in de industrie in te spelen.

  • Nieuwe competentieprofielen en geavanceerde digitale en empirisch onderbouwde educatieve trainingsmethoden en -materialen in een professionele leeromgeving.

Partners:  Stichting Noorderpoort, Stichting Platform Beta En Techniek (Katapult); Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie; Stichting Technologie Centrum (TCNN/NNOW) Noord-Nederland en Stichting World Class Maintenance (Nederland); Letterkenny Institute Of Technology en IWEA CLG t/a Wind Energy Ireland (Ierland); Skive College; Ørsted A/S en CEMTEC FONDEN (Hydrogen Valley) (Denemarken); Fagskolen Rogaland studiested Stavanger en Energy Innovation AS (Noorwegen); en POM West-Vlaanderen (België).

Rol van De Blauwe Cluster: De Blauwe Cluster treedt op als onderaannemer van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen in dit project.

Met financiële steun van: Erasmus+.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.