O&O haalbaarheidsstudie: een beknopte toelichting

Bedrijven met een vernieuwend idee moeten vaak nog heel wat uitdagingen overwinnen voordat ze die innovatie ook effectief kunnen ontwikkelen. De O&O haalbaarheidsstudie van VLAIO is bedoeld om deze bedrijven met advies en financiële steun bij te staan. Vanaf nu kan je dergelijke haalbaarheidsstudies doorlopend indienen bij De Blauwe Cluster.
Nieuws
10 februari 2022
Delen
LinkedInTwitterFacebook

Valorisatie

Als je een haalbaarheidsstudie bij De Blauwe Cluster wil indienen, is het belangrijk dat de beoogde innovatie tot voldoende valorisatie kan leiden in Vlaanderen. Zo kan een haalbaarheidsstudie een voorbereiding zijn voor een steunbaar innovatief vervolgtraject.

Daarbij is het belangrijk om aan te tonen dat de haalbaarheidsstudie resulteert in verdere innovatieve activiteiten en bijdraagt tot kennisopbouw. Op die manier kan er een betere inschatting gemaakt worden van de risico's en opportuniteiten met het oog op een substantieel vervolgtraject.

Deze valorisatie moet minstens kwalitatief uitgewerkt worden, maar kan nog onzekerheden bevatten die bij de aanvang van de haalbaarheidsstudie nog niet uitgeklaard zijn.

Onderzoek

De studie moet minstens en voor een belangrijk deel de uitdagende technische en/of wetenschappelijke aspecten experimenteel onderzoeken. Bijkomend kunnen ook onderwerpen aan bod komen zoals business model innovatie, diensteninnovatie en de eventuele problematiek rond intellectuele eigendom.

Verder moet de studie de besluitvorming van het vervolgtraject ondersteunen door objectief de sterke en zwakke punten (kansen en risico’s) in kaart te brengen. Projecten die louter ideeëngeneratie of een marktstudie of probleemoplossing op korte termijn nastreven, komen dus hier niet voor in aanmerking

Procedure

O&O haalbaarheidsstudies kunnen op elk moment van het jaar ingediend worden en staan los van het call-systeem voor andere projecten. Tijdens elke vergadering van de stuurgroep, die om de 6 weken bijeenkomt, kunnen voorstellen voor haalbaarheidsstudies ingediend worden. Wanneer een voorstel goedgekeurd wordt, kan dit voorstel dan uitgewerkt worden tot een full proposal bij VLAIO.

Wanneer je de goedkeuring hebt gekregen om een full proposal uit te werken, heb je minimaal 6 weken en maximaal 6 maanden de tijd om het volledige dossier in te dienen bij VLAIO. Onder normale omstandigheden weet je 6 tot 8 weken na indiening bij VLAIO of de haalbaarheidsstudie is goedgekeurd.

Voorwaarden

Als je via De Blauwe Cluster een haalbaarheidsstudie wil indienen bij VLAIO, moet je rekening houden met volgende voorwaarden: 

  • De haalbaarheidsstudie heeft een looptijd tussen 3 en 12 maand;
  • Je kan slechts 1 haalbaarheidsstudie per jaar indienen;
  • Je kan maximaal € 50.000 per partner vragen;
  • Het totale steunbedrag voor alle partners samen bedraagt maximaal € 500.000;
  • Bij de studie moeten minstens 3 Vlaamse bedrijfspartners betrokken zijn.

Meer info? Neem contact op met Kristien Veys.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.