De Blauwe Cluster biedt haar leden een brede waaier aan diensten aan.

Aanpak

De dienstverlening van De Blauwe Cluster heeft een gelaagde structuur :

  • aan de basis ligt een laagdrempelig aanbod voor brede netwerking om de innovatieve blauwe economie en relevante partners te ontdekken;
  • centraal staat het identificeren van opportuniteiten en begeleiden van consortia bij het tot stand brengen van innovatieprojecten en de steun- en valorisatiemogelijkheden;
  • aan de top hebben we ten slotte de strategische reflectie over de uitdagingen en langetermijnopportuniteiten voor de blauwe economie .

Aanbod

De diensten die verleend worden door De Blauwe Cluster kunnen onderverdeeld worden in vier categorieën:

Ideegeneratie Binnen onze domeinen volgen we internationale trends, maatschappelijke en industriële noden en de in Vlaanderen aanwezige competenties op en delen deze met onze leden op individuele basis en via nieuwsberichten, evenementen, workshops en publicaties.
Conceptevaluatie Bedrijven met een idee kunnen bij ons terecht voor advies omtrent de huidige stand van zaken van de technologie en de haalbaarheid. We helpen bij het onderzoeken van de marktkansen en geven inzicht in mogelijke subsidiekanalen.
Projectimplementatie Elk project dat gefinancierd wordt met steun van het clusterbudget wordt opgevolgd door een innovatiemanager die de projectmeetings bijwoont, advies geeft bij de uitvoering van het project en de administratieve verplichtingen, en hulp biedt bij communicatie over het project en de disseminatie van de resultaten. 
Valorisatie Wij helpen je bij de vermarkting van je nieuwe producten en/of diensten. In eerste instantie zien we vernieuwende concepten graag toegepast in het Belgische deel van de Noordzee. We overleggen daartoe met de overheid om het gepaste kader te ontwikkelen (via Marien Ruimtelijk Plan, Strategische Stuurgroep Aquacultuur,…)..