Interne organisatie

De Blauwe Cluster heeft een eerder vlakke structuur waarbij elk teamlid een trekkersrol kan opnemen voor bepaalde dossiers. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds innovatiemanagement en anderzijds community-management.
Internal organization icon

Om een zo objectief mogelijke beoordeling van projectvoorstellen mogelijk te maken, heeft De Blauwe Cluster bewust geopteerd voor een tweeledige structuur:

Innovation Management omvat de inhoudelijke projectbegeleiding door de innovatiemanangers;

Community Management omvat de eerder ondersteunende taken zoals ledenbeheer en communicatie.

Deze strategie blijkt zeer succesvol te werken in de praktijk. Een uitdaging van deze duale aanpak is om het volledige team voldoende inhoudelijk betrokken te houden bij de roadmaps en de plaats die de projecten van De Blauwe Cluster daar innemen.

 De Task Forces, netwerkevents en inhoudelijke bijdragen voor websites en nieuwsbrief, worden zowel door de innovatiemanagers als het community management team-voorbereid. Afstemming daarover gebeurt via het formele stafoverleg.

Interne organisatie

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.