Wetenschappelijke Adviesraad

Projecten met een wetenschappelijke inbreng worden eerst door de Wetenschappelijke Adviesraad beoordeeld voordat ze aan de Stuurgroep voorgelegd worden. Alle relevante kennisinstellingen in de blauwe economie zijn vertegenwoordigd in de raad.
Scientific advisory board icon

Samenstelling

In de Wetenschappelijke Adviesraad zetelen vertegenwoordigers van alle relevante kennisinstellingen onder voorzitterschap van het VLIZ. Zij zijn ook de aanspreekpunten voor de kennisinstellingen die ze vertegenwoordigen. Sinds 2020 worden de vergaderingen van de Wetenschappelijke Adviesraad bij een van de instellingen georganiseerd.

Hieronder vind je de huidige samenstelling van de Wetenschappelijke Adviesraad.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.