Projecten met een wetenschappelijke inbreng worden eerst door de Wetenschappelijke Adviesraad beoordeeld voordat ze aan de Stuurgroep voorgelegd worden. Jaarlijks vindt er ook een strategische sessie plaats, die een bredere bespreking toelaat over de aspecten die de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen kunnen versterken.

Samenstelling

In de Wetenschappelijke Adviesraad zetelen vertegenwoordigers van alle relevante kennisinstellingen onder voorzitterschap van het VLIZ. Zij zijn ook de aanspreekpunten voor de kennisinstellingen die ze vertegenwoordigen. Sinds 2020 worden de vergaderingen van de Wetenschappelijke Adviesraad bij een van de instellingen georganiseerd.

Hieronder vind je de huidige samenstelling van de Wetenschappelijke Adviesraad.

Organisatie Vertegenwoordiger Plaatsvervanger
Flanders Make Tom Munters Lieven De Meyer
Hogere Zeevaartschool Geert Potters Marc Vervoort
ILVO Hans Polet Kris Hostens
IMEC Jan Adriaenssens Sarah Malevé
KU Leuven Jaak Monbaliu Pieter Rauwoens
Sirris | OWI-Lab | IBN
Offshore Energy Cluster
Pieter Jan Jordaens  
Universiteit Antwerpen Patrick Meire Ann Aerts
Universiteit Gent Colin Janssen Peter Troch
Universiteit Hasselt Nele Witters Marijke Jozefczak
VITO Walter Eevers Steven Krekels
Vlaams Instituut voor Biotechnologie Sofie Coelus  Jerome van Biervliet
Vlaams Instituut voor de Zee Jan Mees Hans Pirlet
Von Karman Institute for Fluid Dynamics Peter Simkens  
Vrije Universiteit Brussel Jan Helsen Christof Devriendt
Waterbouwkundig Laboratorium Karim Bellafkih Patrick Peeters