Wetenschappelijke Adviesraad

Projecten met een wetenschappelijke inbreng worden eerst door de Wetenschappelijke Adviesraad beoordeeld voordat ze aan de Stuurgroep voorgelegd worden. Jaarlijks vindt er ook een strategische sessie plaats, die een bredere bespreking toelaat over de aspecten die de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen kunnen versterken.
Scientific advisory board icon

Samenstelling

In de Wetenschappelijke Adviesraad zetelen vertegenwoordigers van alle relevante kennisinstellingen onder voorzitterschap van het VLIZ. Zij zijn ook de aanspreekpunten voor de kennisinstellingen die ze vertegenwoordigen. Sinds 2020 worden de vergaderingen van de Wetenschappelijke Adviesraad bij een van de instellingen georganiseerd.

Hieronder vind je de huidige samenstelling van de Wetenschappelijke Adviesraad.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: