Missie: De Blauwe Cluster wil dé voorkeurspartner zijn voor bedrijven die innovatieve activiteiten willen ontwikkelen en hun expertise uitrollen in de duurzame blauwe economie.

Wij de-risken innovatie op vijf domeinen:

  • Strategisch (roadmaps)
  • Financieel (subsidies en externe financiering)
  • Resources (partners)
  • Commercieel (marktkennis)
  • Regulatoir (beleid & stakeholdermanagement)

Vier kernwaarden typeren waar De Blauwe Cluster voor staat:

Verbindend we staan voor open samenwerking en stellen ons dienstbaar op
Holistisch we zoeken duurzame oplossingen door oog te hebben voor de brede samenhang en interactie met andere systemen
Pionierend we zijn creatief en vindingrijk en durven onbekende paden betreden
Veerkrachtig we bereiken successen op basis van flexibiliteit en daadkracht

De Blauwe Cluster is een bottom-up initiatief en niet de voortzetting van een reeds bestaande organisatie. De verbindende factor is gebaseerd op de link met de zee, waar er nood is aan verregaande samenwerking tussen sectoren die traditioneel minder vaak samenwerken.