Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
1 januari 2021 – 31 december 2023
Info:
Lopend project
Interclusterproject
Nationaal project

Het project RAINBOW wil meer inzicht verwerven in de erosie van rotorbladen ten gevolge van neerslag en bliksem, want erosie brengt aanzienlijke productieverliezen met zich mee.  Dit moet nieuwe mogelijkheden voor preventief onderhoud en verbeterde strategieën voor inspectie, onderhoud en herstelling opleveren.

De projectpartners zetten daarbij in op doorgedreven monitoring van de turbines en de energie-opbrengst enerzijds en geautomatiseerde inspectie van rotorbladen met drones anderzijds. Op basis van de resultaten zullen coatings en andere beschermingsmaterialen onder realistische Noordzee-omstandigheden getest en gevalideerd worden. 

Dit alles maakt het ook mogelijk om de levensduur van windturbines beter te voorspellen en inspectievluchten met drones beter voor te bereiden en in te plannen. Uiteindelijk zal dit resulteren in een langere levensduur van de windturbines en een drastische afname van de inspectie-, onderhouds- en herstellingskosten.

Een betere risicobeheersing van erosie en schade aan de turbinebladen zal daarnaast bijdragen tot een hogere energieproductie en lagere en meer competitieve energieprijzen.

Partners: Otary, Norther, Engie Laborelec, VKI, VUB, Sirris en SABCA

Betrokken clusters: De Blauwe Cluster en SIM

Met de steun van: VLAIO en Innoviris

Contactpersoon: Stefaan Mensaert (stefaan.mensaert@blauwecluster.be)

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.