SUMES (SUstainable Marine Ecosystem Services)

De impact van menselijke activiteiten op zee is momenteel vaak nog erg onduidelijk. Om deze kennishiaat aan te pakken, ontwikkelt het SUMES-project een uitgebreid model dat de lokale, regionale en wereldwijde effecten van dergelijke activiteiten meet. Dit zal bedrijven helpen om op een duurzamere manier tewerk te gaan op zee.
Status
Afgelopen
Duur
aug 2020 - jan 2024
Type
DBC-project

Het mariene milieu duurzaam beheren en gebruiken is vandaag de dag een grote uitdaging. Dat komt vooral omdat de menselijke activiteiten maar blijven toenemen en gevarieerder worden. Voor bedrijven is het dan ook interessant om te weten welke impact hun activiteiten precies hebben op het milieu zodat ze naar meer duurzaamheid kunnen streven.

Op dit moment bestaat er echter nog geen algemene methode om dit te meten. Binnen het SUMES-project wordt daarom een uitgebreid model ontwikkeld dat nagaat in welke mate het mariene ecosysteem in staat is om bepaalde goederen en diensten te leveren. Via dit model zal men meer inzicht verwerven in de lokale, regionale en wereldwijde effecten van (socio)-economische activiteiten. Het doel daarbij is een betere kennis te verkrijgen van oorzaak-gevolgketens.

Om dit te realiseren, wordt er gebruik gemaakt van methoden en indicatoren voor ecosysteemdiensten, risicobeoordeling en levenscyclusanalyse. Dit levert heel wat nuttige informatie op die van grote waarde is voor mariene actoren en onderzoeksinstellingen. Deze gegevens zullen in een database bewaard worden. Daarnaast wordt er een framework ontwikkeld om het besluitvormingsproces te ondersteunen. 

Tijdens het project ligt de nadruk op het Belgisch Continentaal Plat. Inzicht in het multidisciplinaire en intensieve gebruik van deze zone zal het mogelijk maken om specifieke maatregelen te ontwikkelen op het vlak van klimaatverandering, voedsel- en energiezekerheid en menselijke gezondheid.

Voor het welslagen van het project is het essentieel dat alle belanghebbenden bij het project betrokken worden. Bedrijven, wetenschappers en overheidsinstellingen zullen dan ook allemaal een bijdrage leveren om het SUMES-model tot stand te brengen.

Bekijk een fimplje over de resultaten van het SUMES-project

Partners: VLIZ, UAntwerpen en UGent 

Met de steun van: VLAIO

Contactpersoon: Kristien Veys

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.