WABESCO

Mariene ecosystemen leveren de samenleving tal van voordelen op. Ze zijn de sleutel tot geïntegreerde en duurzame mariene ontwikkeling. WABESCO zal een universeel, aanpasbaar en relevant evaluatie-instrument ontwikkelen voor alle actoren en projecten die inzetten op duurzame blauwe groei.
Status
In uitvoering
Duur
apr 2022 - apr 2024
Type
DBC-project, Nationaal project

Blauwe groei vereist het vinden van compromissen tussen economische, sociale en milieuaspecten. Het MES-concept (mariene ecosysteemdiensten) biedt een nieuwe manier van denken en kan een besluitvormingsinstrument zijn voor duurzame mariene ontwikkeling.

Het WABESCO-consortium zal instrumenten ontwikkelen die de waarde van mariene actoren in kaart brengt en zo de invulling voor de Sustainable Development Goals en de beoordelingen ‘no significant harm’ en ‘significant contribution’ van de EU Green Taxonomy ondersteunt. Dit instrument zal wetenschappelijk worden ondersteund door een open-source MES-netwerkmodel. Dit type model maakt dynamische en onderling afhankelijke processen tussen organismen en actoren mogelijk, iets wat de de traditionele, op silo's gebaseerde benaderingen van ecosysteemwaardering niet kunnen vatten.

Netwerkgebaseerde benaderingen zijn precies gericht op het beoordelen van tastbare en intrinsieke interacties tussen organismen en actoren als een meerlagig netwerk van processen/interacties dat een krachtige en meer realistische manier biedt om synergieën en trade-offs vast te leggen, in co-creatie met de belanghebbenden van de blauwe economie. Een kader voor ecosysteembeheer stimuleert bedrijven om hun invloed op mariene ecosysteemdiensten voortdurend te verbeteren.

De focus ligt op het ontwikkelen van een universeel, aanpasbaar en stakeholdergericht kader en numeriek model dat het mogelijk maakt om: 

  • een evaluatie te doen van alle actoren en projecten die actief zijn in blauwe groei;
  • gebieden, projecten en nieuwe bedrijfsactiviteiten in kaart te brengen;
  • mee te groeien met (de complexiteit van) een projectcyclus; en
  • de participatie en communicatie met de omgeving te ondersteunen.

WABESCO zal onderstaande, elkaar versterkende resultaten genereren:

  • een prototype van een instrument waarmee bedrijven of overheden de duurzaamheid van “blauwe” projecten kunnen beoordelen; dit instrument zal getest worden in 2 use-cases; 
  • een numeriek model (software) dat deze evaluatie onderbouwt en begeleidt. Dit model wordt ter beschikking gesteld (open-source) zodat dit gezamenlijk verder kan uitgebouwd worden en belanghebbenden dit mee kunnen dragen; en
  • bewijzen dat een co-creatiebenadering met de belanghebbenden in de blauwe economie werkt en de optimale manier is om dergelijke instrumenten verder te ontwikkelen.

Partnership: HAEDESBOVA ENVIRO+Mantis Consulting en KBC Bank & Verzekering.

Met de steun van: VLAIO

Contactpersoon: Kristien Veys 

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.