Nieuw rapport rond biomaterialen beschikbaar

Elk jaar komt meer dan 8 miljoen ton plastic in onze zeeën en oceanen terecht. Het overgrote deel (ca. 80%) is afkomstig van toepassingen op het land, maar ook in het mariene en maritieme milieu worden plastic materialen gebruikt. Biogebaseerde en bioafbreekbare materialen kunnen hier een waardig alternatief bieden.
Nieuws
24 maart 2021
Delen
LinkedInTwitterFacebook

Voor de productie van onder andere vispluis, touwen, zeilen, netten en folies wordt er traditioneel gewerkt met synthetische kunststoffen. Internationale studies hebben aangetoond dat die een significante ecologische en economische impact hebben. Dat heeft ertoe geleid dat de mariene en maritieme sector bewuster is van de vervuiling door micro- en macroplastics en meer aandacht heeft voor het probleem.

Blauwe economie

In de blauwe economie spelen kunststoffen een belangrijke rol, waarbij ze voornamelijk als bouwstof voor offshore infrastructuur ingezet worden (substraten voor aquacultuur, floaters voor zonnepanelen, enz). Hoewel synthetische kunststoffen nog steeds de markt domineren, beginnen bio-gebaseerde alternatieven traag maar gestaag ingang te vinden. 

Deze transitie naar biomaterialen is een logisch gevolg van duurzame groei die de impact op het mariene ecosysteem moet beperken, en een wet- en regelgeving die almaar strenger wordt. Niettemin kunnen duurzame oplossingen ook een competitief voordeel opleveren of een stimulans zijn voor de productie van mariene grondstoffen.

Het innovatiebeleid van de Vlaamse overheid speelt hierop in en wil de bio-economie versterken door o.a. een ambitieus beleidsplan, bijkomende middelen (€10 mio) voor onderzoek en innovatie. Daarbij wordt erkenning gegeven aan maatschappelijke valorisatie.

coastbusters seabed
Biogeen rif aangelegd binnen het project Coastbusters

Innovatie

De Blauwe Cluster ondersteunt de zoektocht naar hernieuwbare en duurzame materialen in elk van haar innovatiedomeinen. Er lopen reeds een 2-tal projecten rond het gebruik van biogebaseerde en/of biodegradeerbare substraten voor enerzijds biogene riffen (Coastbusters 2.0) en anderzijds de kweek van zeewieren (BlueMarine³.com).

In opdracht van De Blauwe Cluster maakte Sioen Industries een analyse van de huidige stand van zaken en ging daarbij ook op zoek naar andere interessante opportuniteiten. Volgende drie veelbelovende case studies worden door het bedrijf naar voren geschoven: 

  • Touwen en netten op basis van biobased/biologisch afbreekbare materialen;
  • Biologisch afbreekbare zwaartekrachtankers; en 
  • Biologisch afbreekbare drainagebuizen voor geotechnische toepassingen

Rapport

De basisprincipes van biogebaseerde en biodegradeerbare materialen zijn door Sioen Industries bevattelijk neergeschreven in een rapport. Hierin wordt dieper ingegaan op de eigenschappen en toepassingen van biomaterialen, de commercieel beschikbare grondstoffen en de mechanismen achter biodegradeerbaarheid in een marien milieu.

Wil je het rapport “Biobased and/or biodegradable materials for the marine and maritime sector" (Engelstalig) ontvangen? Dat kan door een mailtje te sturen naar Kristien Veys. Voor leden van de Blauwe Cluster is dit gratis; niet-leden betalen hiervoor eenmalig €90.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in op onze nieuwsbrief: 

We versturen ongeveer om de 2 weken een nieuwsbrief.