De Blauwe Cluster vindt het belangrijk dat onze leden en partners elkaar goed kennen, aangezien dat een gezonde basis is om mogelijke samenwerkingen op te zetten. In 2022 willen we hier verder werk van maken, en daarom zullen we voor onze kmo's diverse fysieke activiteiten voorzien om te netwerken en kennis te delen.

Op 10 maart 2022 vond een online meeting van het kmo-comité plaats. De meeting werd geopend door Koen Geirnaert (voorzitter) en Niko Fierens (ondervoorzitter), die een korte introductie gaven bij de werking van het comité. 

Vervolgens kregen enkele kmo-leden de kans om zich even kort voor te stellen, een voorbeeld te geven van innovatie in hun organisatie en toe te lichten wat ze te bieden hebben aan het netwerk van De Blauwe Cluster.

Volgende acht kleine en middelgrote ondernemingen kwamen aan bod.

  • BOVA ENVIRO+;
  • Comate;
  • Didak Injection;
  • Holiday Suites;
  • Kapernikov;
  • Kaayman;
  • Mantis Consulting; en
  • Victrol Chartering.

Wil je nader kennismaken met deze kmo's? Bekijk de presentaties waarmee deze bedrijven zich voorgesteld hebben.

Conclusies

Het werd een interessante uitwisseling met heel wat boeiende discussies en linken. Dat zorgde ervoor dat de tijd al snel om was. Het is dan ook de bedoeling om in de nabije toekomst vervolgacties op te zetten.

Wil je je graag engageren voor het kmo-comité, jullie activiteiten even pitchen in een volgende sessie of jullie bedrijfslocatie in de kijker zetten tijdens een van onze kmo-cafés? Neem dan contact op met Karen Vanderstraeten

Achtergrond

Het kmo-comité van De Blauwe Cluster, dat bestaat uit vertegenwoordigers van alle kleine en middelgrote ondernemingen die lid zijn van De Blauwe Cluster, komt enkele keren per jaar samen rond specifieke topics. Zo waren er in het verleden een aantal infosessies rond financiering en enkele partnermatching events.

De centrale contactpersonen voor het kmo-comité bij De Blauwe Cluster zijn Karen Vanderstraeten en Miet Verhamme. Voor specifieke vragen kan je uiteraard ook terecht bij onze COO Ann Overmeire en onze CEO Marc Nuytemans

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.